Ab Tom-Tronic Oy  Process Automation

Företaget

Optimala lösningar

Det är funktioner, kvalitet och lönsamhet som avgör vilken lösning som passar Er och Er verksamhet.

Vår erfarenhet och kompetens har gjort oss väl förtrogna med styrutrustning av olika fabrikat. Vid komplettering eller modifiering tillämpar vi våra lösningar på kundens befintliga utrustning, oavsett fabrikat. Genom att vi är leverantörsoberoende, kan vi vid nykonstruktion i samråd med Er välja den lämpligaste hårdvaran och därigenom optimera den slutgiltiga lösningen.

Idéer och visioner

Vår affärsidé är att vara leverantör av automationskomponenter och systemlösningar för industriell automation samt att erbjuda teknisk support och tjänster inom vårt område.

Vi levererar servicetjänster och tillverkar automatikskåp för kundens räkning.
Alla våra leveranser skall stå för funktionell kvalitet och en för användaren kostnadseffektiv livscykel.

Kompetens

Kunskap är grunden för ett gott resultat. Vi prioriterar våra medarbetares höga kompetens inom de produktområden och tjänster vi erbjuder Er som kund.

Vårt mål är att förmedla vår kunskap till Er som kund för att lösa Era problem på ett optimalt sätt och samtidigt utöka samarbetet.

Vi försöker erbjuda Er det bästa av två världar: det lokala, personliga företaget och kraften av vårt samlade kunnande när Ni behöver tillgång till spetskompetens eller stora resurser.

Kvalitet i allt

Vårt kvalitetsystem omfattar hela verksamheten.
Kvalitetstänkandet är väl förankrat hos alla medarbetare och är en grundläggande del i det dagliga arbetet. Detta gäller såväl det tekniska genomförandet som vårt sätt att samarbeta.

Miljötänkande

Genom att aktivt integrera miljöfrågor i verksamheten uppnår vi en bättre livsmiljö för våra medarbetare, för företagets kunder, för samhället och naturen samt för oss själva.