Ab Tom-Tronic Oy  Process Automation

Produkter som vi tillhandahåller

SCADA / HMI

FactoryLink - Övervakning
Citect SCADA - Övervakning
Wonderware Intouch - Övervakning
E-Serien - Operatörterminal
iX-Serien - Operatörterminal
X2-Serien - Operatörterminal
Siemens - Operatörterminal
Beckhoff - (Industri Pc)

PLC

Mitsubishi Q, Mitsubishi A, Mitsubishi Fx,
MELSEC Q, MELSEC A, MELSEC Fx
Beckhoff
Omron
Modicon
Siemens S7
Siemens S5
Unitronics
Vipa

Företagets egen mjukvara

SCADA

Win-Graf   (SCADA-system)

Finns som standalone version.
Finns som server & client version.
Databas implementerad i Win-Graf.

Rapport

Win-Rap

Rapporteringsprogram med interface OLE, API eller OPC.

GSM/sms larm

AlarmServer 4 all

Alarmhanteringsprogrammet sänder SCADA larmet vidare till t.ex. e-post, GSM som sms, TCP stream client.
Win-Graf, Win-Rap och AlarmServer 4 all
Finns som svensk, finsk och engelsk språkversion.Win-Graf

Win-Rap

AlarmServer 4 all