Ab Tom-Tronic Oy  Process Automation

Tjänster

Vad kan vi hjälpa Er med?

Industriprocess

SCADA/HMI-programmering
PLC-programmering
Loggning med rapporthantering av driftdata
Larmhantering
Datakommunikation över fast telefonnät, GSM, m.m.
Dokumentationssystem

Driftagning

Kraftverk
Offshore
Olje-, bio- och fjärrvärmeverk
Vattenverk och Vattenreningsverk
Livsmedelsindustrins processer och maskiner

Maskinstyrning

PLC-programmering
Soft-PLC i kombination med HMI/SCADA-system
Loggning med rapporthantering och länkning till MPS

Konstruktion och installation av el/styrskåp
Bussystem
Sammanlänkning av maskin och företagsserver

Servostyrning

   Servoförtärkare, servo motorer samt kablage

Konstruktion

Bygge av el/styrskåp/pneumatikskåp
Konstruktion av kretskort för speciella ändamål

Win-Graf (Server&Client) med två LCD skärmar och en (client) Win-Graf